CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP SA THẦY
Giới thiệu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP SA THẦY

  1. Giới thiệu chung:

1.1. Tên Công ty:

 

a) Tên giao dịch bằng tiếng Việt:

 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP SA THẦY

 

b) Tên giao dịch bằng tiếng Anh:

 SA THẦY  FORESTRY SINGLE MEMBER LIABILITY LIMITED COMPANY

 

c) Tên viết tắt: 

 SA THẦY FORESCO

 

 

 1.2. Trụ sở chính của Công ty:

a) Địa chỉ: Thôn 1, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

b) Điện thoại: (060) 3821126.

c) Fax: (060) 3821122.

 

1.3. Vị trí địa lý:  

 

– Phía Bắc   : Giáp huyện Ngọc Hồi.

– Phía Nam  : Giáp Tỉnh Gia Lai và huyện Ia HDrai.

– Phía Đông : Giáp huyện Đăk Tô

– Phía Tây   : Giáp tỉnh Rattanakiri (Vương quốc Campuchia) .

 

1.4. Qúa trình hình thành và phát triển:

 

Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Sa thầy được chuyển đổi từ Công ty Đầu tư phát triển lâm nông công nghiệp và dịch vụ Sa Thầy theo Quyết định số 632/QĐ-UBND ngày 28/06/2010 của UBND tỉnh KonTum.

Công ty hoạt động theo Luật doanh nghiệp, thực hiện nhiệm vụ sản xuất và cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích theo Quyết định số 1278/QĐ-UBND ngày 15/12/2014 của UBND tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt Đề án sắp xếp đổi mới Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy.

Công ty có đầy đủ t­ư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam, có con dấu riêng, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, tự chủ về mặt tài chính, tự chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh và những cam kết của mình. Công ty chịu sự quản lý của UBND tỉnh Kon Tum với tư cách là cơ quan quản lý Nhà nước và với tư cách là cơ quan thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu theo phân cấp của Chính phủ đối với công ty TNHH được quy định tại Luật Doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật.

 

  1. Sơ đồ tổ chức:

 

– Viên chức quản lý: Gồm có:

+ Chủ tịch kiêm giám đốc       : Nguyễn Văn Tuyên         SĐT: 0905178954

+ Phó giám đốc                        : Lê Phúc Lý                      SĐT: 0836697779

+ Kiểm soát viên                       : Huỳnh Văn Lang             SĐT: 0388280051

+ Kế toán trưởng                      : Đinh Tấn Nung             SĐT: 0905367785

– Cấp thừa hành: Gồm có:

+ Phòng Tổ chức – Hành chính : PTP Bùi Thị Nga            SĐT: 0964035234

+ Phòng Kế hoạch – Kế toán : TP Đinh Tấn Nung       SĐT: 0905367785

+ Phòng Kỷ thuật – QLBVR      : TP Nghiêm Vũ Bình      SĐT: 0905178978

– Các đơn vị trực thuộc: Gồm có:

+ Chi nhánh Lâm trường Mô Rai         : GĐ Nguyễn Văn Lai              SĐT: 0963200124

+ Chi nhánh Lâm trường Sa Thầy     : GĐ Hồ Viết Thắng           SĐT: 0977698156

– Đơn vị sự nghiệp: Gồm có:

+ Ban quản lý Dự án 5 triệu ha rừng    : Kiêm nhiệm.

 

  1. Lĩnh vực kinh doanh:

Công ty được Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum cấp Giấy Chứng nhận ĐKKD số 6100185820 ngày 30/6/2010, với ngành nghề kinh doanh chủ yếu như sau:

 

STT Tên nghành Mã nghành
01 Hoạt động dịch vụ trồng trọt , chăn nuôi; Nông, lâm nghiệp 0161, 0162, 0240
02 Trồng rừng và chăm sóc rừng; khai thác gỗ, khai thác lâm sản khác trừ gỗ. 0210, 0221, 0222
03 Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ; sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng; sản xuất đồ gỗ xây dựng; sản xuất bao bì bằng gỗ; sản xuất sp khác từ gỗ. 1610, 1621, 1622, 1623, 1629
04 Khai thác đá, cát, sỏi. 0810
05 Xây dựng nhà các loại; xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng (Giao thông, thuỷ lợi, điện, viễn thông, cấp thoát nước); hoạt động xây dựng chuyên dụng: Phá dỡ, chuẩn bị mặt bằng, lắp đặt các hệ thống điện, cấp thoát nước, điều hoà không khí; hoàn thiện CT. 4100, 4210, 4290, 4311, 4312, 4321, 4322, 4330
06 Trồng cây cao su, cà phê; trồng cây gia vị, cây dược liệu; chăn nuôi. 0125, 0126, 0128, 014

 

Vốn điều lệ của công ty: 9.450.000.000 đồng

 

 

 

 

  1. Chức năng, nhiệm vụ:

– Quản lý bảo vệ, xây dựng và phát triển vốn rừng, sản xuất kinh doanh nông lâm kết hợp, trồng cây công nghiệp, dịch vụ nông lâm nghiệp, chăn nuôi gia súc, khai thác chế biến gỗ và lâm sản, sản xuất các sản phẩm từ gỗ…

– Kinh doanh có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn được Nhà nước đầu tư cho Công ty.

– Hoàn thành nghĩa vụ cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, giao kế hoạch đúng đối tượng, theo giá và phí do Nhà nước quy định.

– Tối ưu hóa hiệu quả hoạt động của Công ty; tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.

 

Diện tích đất lâm nghiệp công ty được giao quản lý: 20.235,3 ha, trong thời gian qua đơn vị chỉ thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng bằng nguồn vốn được chi trả từ DVMTR và một phần kinh phí được hỗ trợ của UBND tỉnh.

Trong đó:

  1. a) Rừng sản xuất:

– Diện tích rừng sản xuất là rừng tự nhiên 12.411,71 ha. Trong đó, có trữ lượng giàu 1.434,24 ha; trung bình 4.640,43 ha; rừng nghèo 2.368,8 ha; rừng hỗn giao 3.416,39 ha.

– Diện tích rừng trồng: 0 ha.

– Diện tích đất chưa có rừng: 272,01 ha.

  1. b) Rừng phòng hộ:

– Diện tích rừng phòng hộ là rừng tự nhiên 6.966,42 ha. Trong đó, có trữ lượng giàu 274,91 ha; trung bình 788,03 ha; rừng nghèo 1.517,6 ha; rừng t hỗn giao 2.502,36 ha.

– Diện tích rừng trồng:            11,11 ha.

– Diện tích đất chưa có rừng: 218,13 ha.